Những cánh hoa xuân - (25/03/2019 15:8)

Vừa qua, Thư viện tổ chức cho các em học sinh hoạt động sáng tạo, các em đã tạo ra những cánh hoa, cành hoa thật đẹp mặt.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Các em học sinh khéo tay trong sáng tạo

Những bông hoa mà các em tạo ra thật đẹp

Những cánh hoa đẹp

Ban nội dung