Nâng thêm tầm hiểu biết nhờ khai thác từ Thư viện - (27/03/2019 12:43)

Mỗi hoạt động tại thư viện là một sự khám phá của các em học sinh. Tại đây, các em học sinh có thêm sự hiểu biết về tri thức của nhân loại.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Các em chăm chú theo dõi, khám phá tri thức mới

Cô Phạm Thị Nhung - Phụ trách Thư viện

Ban nội dung