Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thu Hương 0977373738 Cổ Nhuế 2 Hiệu trưởng
2 Trần Thị Khánh Hiền 0965988929 Cổ Nhuế 2 Phó Hiệu trưởng
3 Đặng Thu Thuỷ 0934248688 Láng Hạ, Ba Đình Kế toán
4 Trần Đình Công 0906102108 Xuân Đỉnh Y tế
5 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0904211505 Phúc Diễn Thủ Quỹ