Từ Đến
Hiển thị :
Giấy mời Ngày giấy mời
Thông báo số 1 về việc đăng ký tham dự giải bóng đá học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ IX – 2011 vòng loại tại các khu vực
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2011 về công tác giáo dục thể chất năm học 2010-2011 và Điều lệ giải bóng đá Hội khỏe phù đổng học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ IX - 2011, căn cứ vào các báo cáo kế hoạch công tác tổ chức của các khu vực: Khu vực I tại tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 21/4 đến 29/4/2011
30/3/2011
Tải về
giấy mời họp
mời toàn thể CB GV NV vè dự lơp tap huan tin học
9/1/2010
Tải về
mời họp mặt
giấy mời lấy tiền
17/10/2009
Tải về